نفس عمیق بکشید

اول یک نفس عمیق بکشید.

نفس عمیق بکشید

نفس عمیق کشیدن میتونه زندگی شما رو دگرگون کنه. می تونه در لحظاتی که فکر میکنید خوب نیستید حال شما رو خوب کنه.

چطوری؟

شاید شما هم این خاطره رو داشته باشین. یادمه وقتی بچه بودم و میرفتم دکتر و اونهم اون گوشی رو میذاشت پشتم یا روی قفسه سینم و می گفت نفس عمیق بکش من یک لحظه گیر میکردم و به بابام که همیشه همراهم بود نگاه میکردم که یعنی چی من الان باید چیکار کنم؟!! در واقع می دونستم نفس کشیدن چیه ولی نفس عمیق رو نمی فهمیدم.

بعدها فهمیدم که نفس عمیق کشیدن چقدر میتونه تو زندگی کمک کنه.

ادامه خواندن نفس عمیق بکشید